Veelvoorkomende schrijffouten

 In Uncategorized

Veel bedrijven plaatsen tegenwoordig blogs op hun websites. Het is een goede manier om contact te houden met de klant en je bedrijf zichtbaar te maken. Maar wanneer je tijdens het schrijven van een blog je best doet om de boodschap helder en boeiend neer te zetten, kun je bepaalde spel- en taalfouten makkelijk over het hoofd zien.

Wie regelmatig teksten schrijft, herkent het probleem: over je eigen fouten lees je snel heen. Het helpt als je een tekst een dag laat liggen, maar nog beter is het om iemand kritisch mee te laten lezen; iemand die checkt op inhoud én op taal. Om je op pad te helpen, bespreek ik hieronder een paar veelvoorkomende schrijffouten:

  • Verkeerde samenstelling van woorden, bijvoorbeeld “communicatie kanalen” in plaats van “communicatiekanalen” of “een op een reclame” in plaats van “een-op-een-reclame”/”een-op-eenreclame” (kan allebei). Ik check voor de zekerheid altijd via onzetaal.nl of vandale.nl.
  • Verkeerde of inconsequente schrijfwijze van namen van bedrijven en merken. Ik ga bij de spelling van een naam altijd uit van de schrijfwijze door het bedrijf zelf. Kijk bijvoorbeeld op de homepage of contactpagina van de website. Bedrijven zijn zelf soms ook niet consequent in de schrijfwijze van hun bedrijfsnaam; houd dan de meest gebruikte schrijfwijze aan.
  • Onjuist of onlogisch gebruik van leestekens (dubbele punt, puntkomma, apostrof, etcetera). Een dubbele punt gebruik je voor een opsomming, citaat of uitleg. Een puntkomma zet je tussen twee hoofdzinnen die nauw met elkaar samenhangen en waarbij een punt een te sterke scheiding uitdrukt. Ook gebruik je een puntkomma in een opsomming wanneer de onderdelen uit woordgroepen of zinsdelen bestaan (in plaats van enkele woorden of kleine woordgroepjes), bijvoorbeeld:

Bij het organiseren van een diner is het van belang om te weten: 

  • hoeveel gasten er komen; 
  • wat een en ander mag kosten; 
  • wat de gasten lekker vinden. 

Ga voor meer uitleg over leestekens naar onzetaal.nl of woordenlijst.org. Let er overigens wel op dat een tekst niet té veel dubbele punten en puntkomma’s bevat, want dat maakt de tekst er niet mooier op en het kan irritatie opwekken bij de lezer.

  • Verkeerd gebruik van lidwoorden (de, het, een). Dit komt nog wel eens voor bij samenstellingen, omdat bij samengestelde woorden vaak verschillende lidwoorden horen. Denk bijvoorbeeld aan “tuinmeubilair”: bij “tuin” hoort het lidwoord “de”, maar bij “tuinmeubilair” hoort “het” omdat bij een samenstelling het laatste woord leidend is qua lidwoord. Ga bij twijfel naar vandale.nl.

Leuk om te weten in verband met de huidige feestmaand:

  • Officiële namen van feestdagen en (vaak religieuze) feesten krijgen een hoofdletter, zoals “Kerstmis” en “Nieuwjaar”.
  • Volgens de officiële spelling worden informele aanduidingen van feestdagen met een kleine letter geschreven. Dus “Kerstmis” is met een hoofdletter, maar de verkorte vorm “kerst”, “kerstdagen” en “kerstvakantie” niet.

En dan voor nu mijn laatste tip: let tijdens het schrijven vooral niet op de schrijfwijze, dat leidt af. Focus tijdens het schrijven volledig op de inhoud en check daarna op spelling en grammatica.

Aanbevolen berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken